Artiklar Akupunktur De Otroliga Åren Om företaget FAQ Företagshälsovård Symptom Gör även Länkar

 

tillbaka

Lästips

Här presenteras några hänvisningar till intressanta (?) artiklar. Varsågod.


Publicerat 21 maj 2006 16:02 Svenska Dagbladet.

Akupunktur kan hjälpa barnlösa

Chansen att få barn genom konstgjord befruktning ökar om kvinnan samtidigt får behandling med akupunktur. Det visar en ny dansk studie.

Den danska undersökningen, som nyligen offentliggjorts i den internationella vetenskapliga tidskriften Fertility and slterility, visade att kvinnors chans att det befruktade ägget fastnade och blev ett barn ökade från 26 till 39 procent om de samma dag ägget sattes in i livmodern fick behandling med klassisk, kinesisk akupunktur, skriver Berlingske Tidene.

Endast denna dag spelade akupunkturnålarna roll. Akupunktur dagarna efter, de dagar ägget har på sig att fastna i livmoderslemhinnan, ökade inte chanserna. Studien, som haft statligt stöd, har letts av professor Lars G. Westergaard vid Odense Universitetssjukhus. Han vill nu gå vidare med resultaten i samarbete med landets tre andra universitetssjukhus.Bland annat vill han undersöka om kvinnornas medvetenhet om behandlingen spelar in. Genom att sätta nålarna på fel ställen skulle man till exempel kunna kontrollera placeboeffekt.Professor Westergaard vill också rikta in forskningen efter den exakta medicinska effekten: varför nålarna fungerar. Blodprover har redan uteslutit att nålarna skulle påverka genom att ge stigande hormonhalter.- Om vi kan hitta de ämnen akupunkturen utlöser i kroppen så kan vi ju "shortcutta" nålsticken och bara ge ämnet, säger han till Berlingske Tidene.


Felciterat i DN m fl medier


I medierna förekom tidigt på onsdagen den 22 mars felaktiga spekulationer om resultat ur SBU:s rapport om långvarig smärta. Det angavs bland annat felaktigt att akupunktur inte ger någon effekt vid långvarig smärta.

I SBU-rapporten framgår tydligt att västerländsk akupunktur vid långvarig ländryggssmärta ger bättre smärtlindring än placebo. Det vetenskapliga underlaget är starkt. (1)

Det finns också starkt underlag för att akupunkturens smärtlindrande effekt vid tennisarmbåge, smärta i nacke och skuldror resp ländrygg är jämförbar med annan behandling.

Flera medier som hade citerat DN:s fel gick under dagen den 22 mars snabbt ut med rättelser.
http://www.sbu.se/www/index.asp

Publicerat 200603223


http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,797193,00.html
Publicerad: 2006-03-22

Akupunktur bevisat bra mot ryggont
Men kombinerad behandling fungerar bäst

Behandling som kombinerar flera olika metoder ger bättre smärtlindring och kortare sjukskrivningar. Patienter som får professionellt ledd fysisk träning får också bättre lindring än vid behandling där patienten inte själv är aktiv.
Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i en stor utvärdering kring olika metoder av smärtbehandling.
SBU har gått igenom forskningen rörande ett stort antal behandlingsmetoder och konstaterar bland annat att det finns vetenskapliga belägg för att akupunktur ger smärtlindrande effekter vid bland annat smärta i ländryggen och vid så kallad tennisarmbåge. För andra alternativa metoder, bland annat massage, konstaterar SBU att det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna dra några slutsatser.
– Men det som det inte finns belägg för – på grund av att studierna inte är tillräckligt bra gjorda eller inte gjorda över huvud taget – kan vara rätt ändå. Vi har ingen behandling som vi kan säga säkert inte funkar, säger SBU:s chef, professor Nina Rehnqvist, till TT.


http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=6585

Patienter som lurats eller felbehandlats av alternativmedicinare har en svår sits. Ingen instans tar hand om deras klagomål. Ingen har tillsyn över alternativa behandlare.

Ingen hjälper felbehandlade
Det är svårt att få hjälp om du är missnöjd med alternativbehandling. Någon myndighetskontroll finns inte, trots att allt fler människor väljer alternativ vård.


http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_11816317.asp

Publicerat 13 februari 2006 05:30

Kroppen behöver botavdrag

Förebyggande vård Inför ett "botavdrag" så att vi kan ta hand om vår risiga kropp, i analogi med det rotavdrag som nu finns för att ta hand om vår risiga kåk. Det vore en enorm vinst för samhället och skulle skapa minst 20 000 nya jobb, skriver läkaren Christina Doctare.

Rotavdraget gör det möjligt att dra av 35 000 kronor i sin självdeklaration mot uppvisande av kvitton på utfört arbete för att ta hand om sin risiga kåk.
Mitt förslag är att införa ett botavdrag som gör det möjligt att dra av 35 000 kronor för att ta hand sin risiga kropp. Givetvis mot uppvisande av kvitton för de utförda behandlingarna.
Allt i syfte att skapa en god hälsa, ett ökat välbefinnande och en minskad risk att hamna i sjukskrivningens nedåtgående störtspiral.

Om vi införde ett botavdrag för en proaktiv hälsovård skulle vi också kunna skapa minst 20 000 nya jobb..............


http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GS02Sk393

Motion 2004/05:Sk393
Motion till riksdagen
2004/05:Sk393
av Anne Marie Brodén (m)
Avdrag för förebyggande hälsovård

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten till botavdrag.....


http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,447784,00.html

Akupunktur hjälper mot migrän
Ny studie: Minskat läkemedelsätande och kortare sjukskrivning efter akupunktur

Människor som lider av kronisk huvudvärk som migrän kan ha god hjälp av akupunktur. Nålarna kan både lindra värken och förkorta lidandet med flera dagar.
Det visar en studie på 400 patienter i England och Wales, skriver forskare i British Medical Journal som Upsala Nya Tidning läst.
Husläkare delade in patienter med kronisk huvudvärk i två grupper. Förutom vanlig vård som ................

TT
Publicerad: 2004-03-15


2005-03-18
Pressmeddelande från Göteborgs universitet Akupunktur lindrar smärtorna vid foglossning

http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=86060
Akupunktur i kombination med bland annat träning hemma är det överlägset bästa sättet att lindra gravidas smärtor i samband med foglossning. Det visar en forskning från Sahlgrenska akademin


http://www.physto.se/~vetfolk/Folkvett/19984akupunktur.html

Akupunktur – kvacksalveri eller beprövad vetenskap?
Publicerat i Folkvett nr 4/1998.


http://sydsvenskan.se/kropp/article81588.ece

Utbildning krav i alternativregister, 18 oktober 2004


http://www.eftsweden.se/Huvudsida%20-%20Vetenskap%20&%20litteratur.html#Angest_-_meridianterapier_effektivare

Författare, David Feinstein, PhD, klinisk psykolog. Världshälsoorganisationen, WHO tar upp mer än 50 tillstånd, inkluderande psykologiska problem såsom ångest, depression och sömnsvårigheter, där man menar att akupunktur är en effektiv behandling. Tidiga empiriska studier inom energipsykologin som bygger på en mängd sakligt granskade effektstudier på akupunktur börjar etablera kunskapen att manuell stimulering av akupunkturpunkter, kombinerat med energipsykolgins användning av kognitiv och visuella metodik , är effektiv behandling vid en lång rad av psykologiska tillstånd. Det är också slående och kanske unikt att en ny klinisk innovation i ett extremt stort antal kliniska fallstudier uppvisar ovanligt snabb ochkraftfull effekt....


http://www.rfhl.se/rfhl_special_001/oberoende/10.pdf

SCAA Nålen som lindrar avgiftning.


http://www.kam.se

Kommittén för alternativmedicin. Länkar med motioner till riksdag, artiklar och rapporter för respektive emot effekterna av akupunktur m.m.


http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/3/akupunktur.pdf

rapport, akupunktur vid stroke, randomiserande..


http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10097383

18 oktober 2004 Stressdoktor vill införa Bot-avdrag
Ett bra förslag kommer Christina Doctare, läkare, författare och samhällsdebattör med. Hon föreslår att det införs ett Bot-avdrag med samma villkor som för Rot-avdraget.
-Massage och andra alternativa vårdformer ska inte vara en klassfråga. Vi måste skapa ett system som gör att alla ska kunna söka den vård de vill, säger hon.
Även publicerat i © Sydsvenska Dagbladet 23 nov 04


http://www.forum-fet.fi/jan04/hambug.htm

HUMBUG och pseudovetenskap lockar med enkla svar på svåra frågor


http://www.forskning.no/Artikler/2005/mars/1109533224.98

Steinaldermannen Ötzi kan avsløre hemmeligheter 01.mar 2005 05:00


http://www.cbsnews.com/stories/2005/02/28/health/main677019.shtml

Ailing Elephant Gets Acupuncture SINGAPORE, Feb. 28, 2005


http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=556540

2005-02-10 12:43:00
Akupunktur lönar sig
Akupunktur ökar blodflödet i musklerna o lindrar smärta. Det här visar nya studier vid Linköpings universitet.


En tysk studie publicerad under hösten, gjord på 100 000 patienter med artros visar att all sorts akupunktur fungerar. Svd november 04
Aftonbladet 23 nov 04 publicerar artikel om spädbarnskolik.
67 av 68 barn botades av akupunkturen
Nya siffror visar att 99 procent av de små patienterna blir bra.

Health - Reuters Nov 4, 1:51 PM ET
Better Than Botox? New York Women Try Acupuncture
for Barbara Leivent, NY, it's better than plastic surgery or cosmetic injections.
Sticking needles in your ankles might not seem like an obvious way to rid of your face wrinkles.

http://www.helhetsdoktorn.nu/nyheter.htm
www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=4601

Äntligen kan akupunktur förklaras vetenskapligt – reportage från Linköpings universitet. Forskare ger svar på varför ..


Akupunktur och fysisk träning kan åtgärda störd ägglossning - 2005-06-09 - Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet - PCOS är en relativt vanlig kvinnosjukdom, som ...
www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=86743

tillbaka

Alrunapraktiken, Lasarettsvägen 1, 738 30 Norberg tel 0223-21189.